ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคมนม
สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ต้อนรับน้องๆ จาก คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

แหล่งเรียนรู้เรื่องโคนม

ศึกษาเรียนรู้ กระบวนการขั้นตอนต่างๆ
กว่าจะมาเป็น "นมสดหนองโพ นมโคแท้แท้ 100%"

สำหรับท่านใด หรือ หน่วยงานใดที่ สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวการเลี้ยงโคนม
ศูนย์การเรียนรู้ การเลี้ยงโคนม ของสหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ยินดีเป็นอย่างยิ่ง สามารถติดต่อเข้ามาได้ทาง Email : nongpho.mktonline@gmail.com
หรือ ทางกล่องข้อความ ใน Fanpage "นมสดหนองโพ นมโคแท้แท้ 100%"

#นมโคแท้แท้100% #นมUHT #แคลเซียมสูง
#ผลิตภัณฑ์ในพระบรมราชูปถัมภ์