ภาพโครงการร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อ วันที่ 6 มกราคม 2560