ฉลองเปิดร้านหนองโพคาเฟ่สาขาต้นแบบ และวันดื่มนมโลก 2563

วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันดื่มนมโลก หรือ World milk day  ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการฉลองเปิดร้านเปิดร้านหนองโพคาเฟ่ 

            นำโดย นาย ธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เป็นประธานในการทำพิธีตัดริบบิ้นฉลองเปิดร้านหนองโพคาเฟ่
และนำคณะกรรมการบริหารร่วมดื่มนมรณรงค์ให้ประชาชนได้ดื่มนมภายใต้แคมเปญ “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย” เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้บริโภคนมที่ดีมีคุณภาพจากผลิตภัณฑ์นมหนองโพนมโคแท้แท้ ผลิตภัณฑ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภายในงานได้มีกิจกรรมแจกนมและไอศกรีม ให้กับผู้ที่มาร่วมงานและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในปั๊มน้ำมัน ปตท. หน้าสหกรณ์โคนมหนองโพ ฯ และร้านหนองโพคาเฟ่ โดยภายในงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการตั้งจุดคัดกรองเพื่อวัดไข้ และลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมงานผ่าน QR Code ไทยชนะเป็นที่เรียบร้อย