ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ลงไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ โดยได้มอบถุงยังชีพ 3 จุด จุดที่ 1 อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบข้าวสารจำนวน 100 ถุงและถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด จุดที่ 2 อ.หลังสวน จ.ชุมพร มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด จุดที่ 3 บ. นครแดรี่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนรับมอบ ข้าวสารจำนวน 100 ถุง ถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวนครที่เดือดร้อนต่อไป