School Milk

นมโรงเรียน

  • ผลิตภัณฑ์นมสดพร้อมดื่มรสจืด สำหรับโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพื่อให้อนาคตของชาติแข็งแรง เติบโต พัฒนาทั้งสรีระและสมอง
  • ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์บรรจุซองขนาด 200 มล. รสจืด
  • ผลิตภัณฑ์นมสดยูเอชทีบรรจุกล่องขนาด 200 มล. รสจืด