Our business

แดรี่ฮัท

"ร้านแดรี่ฮัทหนองโพ" จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนองโพ ทั้ง นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต และไอศกรีมจากนมโคแท้แท้ หลากรสชาติ อยู่บริเวณด้านหน้าของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ

สินค้าโครงการหลวง

       ร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมหนองโพยูเอชทีและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสวนจิตรลดา ดอยคำ ดอยตุง  อภัยภูเบศร์

สถานีบริการน้ำมัน

       สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งนี้ทางสหกรณ์โคนมหนองโพฯได้ร่วมกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย(ป.ต.ท.) ในการจัดสร้างทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯและประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับสถานีบริการอื่นๆทั่วไป

     จากสถานีบริการแห่งนี้ก่อให้เกิดความสะดวกสบายและความคล่องตัวขึ้นมากมายสำหรับมวลสมาชิกและสถานที่ราชการหลายหน่วยงานเพราะทางสถานีได้เปิดแนวทางการให้บริการทั้งในรูปแบบเงินสดและเงินเชื่อและจากความคล่องตัวในการบริการของสหกรณ์ฯจะยังให้เป็นอย่างดีต่อการจัดการงานอาชีพหลักของมวลสมาชิกนั่นคือ “กิจการเลี้ยงโคนม”

ร้านค้าสหกรณ์

       คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของร้านค้าสหกรณ์ที่จะให้บริการแก่สมาชิกในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจึงมีมติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์พ.ศ.2539 ให้จัดสร้าง “อาคารทวิชกลิ่นประทุม”เพื่อเปิดเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตและเป็นสถานที่ให้บริการแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการซื้อสินค้าในราคาถูกและทันสมัยซึ่งสร้างแล้วเสร็จในปีเดียวกันและเริ่มเปิดให้ใช้บริการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมพ.ศ.2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเปิดป้าย “อาคารทวิชกลิ่นประทุม” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมพ.ศ.2540

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

     วัตถุประสงค์หลักสำคัญ เพื่อผลิตอาหารโคนมจำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูกส่วนที่เหลือจะจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปซึ่งสหกรณ์โคนมหนองโพฯได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวคือได้จัดสร้างโรงงานผลิตอาหารโคนมมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 และได้ขยายกำลังการผลิตตามความต้องการของสมาชิกโดยติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมประกอบกับมีกรรมวิธีผลิตอาหารสมัยใหม่เป็นแบบชนิดเม็ดซึ่งเหมาะสมกับอาหารให้อาหารสัตว์มากกว่าชนิดผงเพราะสะดวกไม่หกเลอะเทอะ

สงเสริมการเกษตร

       สหกรณ์ฯให้บริการเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม การบริการฟาร์ม การผสมเทียม ตัดกีบ ตัดเขา ให้กับโคของสมาชิก ซึ่งการให้บริการในธุรกิจนี้ไม่ได้ผลกำไรจากสมาชิกแต่เป็นการให้บริการกับสมาชิก

สินเชื่อและออมทรัพย์

       เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ ในการขยายกิจการเลี้ยงโคนม