ขยายเวลาประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

ขยายเวลาประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

ประกาศสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เรื่อง ขยายเวลาประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป
เลขที่ประกาศ 36/2565
รายละเอียด ขยายเวลาเปิดประมูลค่าจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ :
ฝ่ายธุรการ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ
โทรศัพท์ : 032-389234 ต่อ 0
ภายในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.

ระยะเวลา สอบถามรายละเอียด 8 – 24 ส.ค. 65
วันที่รับซอง และ เปิดซองประมูล 25 ส.ค. 65

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ