“นมเพื่อน้อง” คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มอบนมให้กับเด็กๆ

“นมเพื่อน้อง” คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯ มอบนมให้กับเด็กๆ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ได้นำนม UHT ไปมอบให้เด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน จำนวน 217 ลัง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง จำนวน 220 ลัง พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ปรับปรุงอาคารบ้านพักครู จำนวน 95,000 บาท