ประกาศเลื่อนเวลาประมูลขายถังพลาสติกแกลลอนสีฟ้า

ประกาศเลื่อนเวลาประมูลขายถังพลาสติกแกลลอนสีฟ้า

ประกาศสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เรื่อง ประกาศเลื่อนเวลาประมูลขายถังพลาสติกแกลลอนสีฟ้า
เลขที่ประกาศ 17/2566
รายละเอียด ประกาศเลื่อนเวลาประมูลขายถังพลาสติกแกลลอนสีฟ้า
เป็น วันที่ 11 พ.ค. 2566 เวลา 13.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายธุรการ หมายเลขโทรศัพท์
(032) 389234-5 , 389038-9 , 351941-2 และ 351944 ต่อ (180)
วัน และ เวลาในการติดต่อ ในเวลาทำการ 08.00 น. – 16.00 น.
(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันที่รับซอง และ เปิดซองประมูล 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องคณะกรรมการ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ