ประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

ประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

ประกาศสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เรื่อง การจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป
เลขที่ประกาศ 36/2565
รายละเอียด เปิดประมูลค่าจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ :

ฝ่ายธุรการ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ โทรศัพท์ : 032-389234 ต่อ 0 ภายในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.

ระยะเวลา สอบถามรายละเอียด  8 – 14 ส.ค. 65
วันที่รับซอง และ เปิดซองประมูล 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ