เปิดประมูลการซื้อขายวัสดุเสีย

เปิดประมูลการซื้อขายวัสดุเสีย

ประกาศสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เรื่อง เปิดประมูลการซื้อขายวัสดุเสีย
เลขที่ประกาศ 56/2565
รายละเอียด เปิดประมูลการซื้อขายวัสดุเสีย
1. ลังกระดาษเสีย
2. ถุงพลาสติกเสีย
3. แกนพลาสติก
4. ซองนมพลาสติกเสีย
5. แกนกระดาษเสียรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ :
ฝ่ายธุรการ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ โทรศัพท์ : 032-389234 ต่อ 0 ภายในเวลาทำการ 08.00 – 16.00 น.
ระยะเวลา สอบถามรายละเอียด 21 – 30 พฤศจิกายน 2565
วันที่รับซอง และ เปิดซองประมูล 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ