เปิดประมูลยางรถยนต์เก่า

เปิดประมูลยางรถยนต์เก่า

ประกาศสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
เปิดประมูลยางรถยนต์เก่า สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ : ฝ่ายยานยนต์ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ
โทรศัพท์ : 032-389234 ต่อ 163
เลขที่ประกาศ 13/2565
รายละเอียด เปิดประมูลยางรถยนต์เก่า สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ : ฝ่ายยานยนต์ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ
โทรศัพท์ : 032-389234 ต่อ 163
ระยะเวลา สอบถามรายละเอียด 1-15 มีนาคม 2565
วันที่รับซอง และ เปิดซองประมูล 16 มีนาคม 2565

 

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ