“นมเพื่อน้อง ปี 2566” โครงการดีดีจากนมหนองโพ

“นมเพื่อน้อง ปี 2566” โครงการดีดีจากนมหนองโพ

“นมเพื่อน้อง” โครงการดีดี เพื่อน้องๆนักเรียน

ร.ร. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และ ร.ร. ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

 
          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำนมหนองโพ UHT นมคุณภาพดี ที่ผลิตจากนมโคแท้ ไปมอบให้กับน้องๆ นักเรียน ร.ร. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และ ร.ร. ตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง รวมจำนวน 441 ลัง เพื่อให้เด็กๆ ได้มีนมดื่มตลอดช่วงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566