Tips ดีดี เพิ่มความสูงให้ลูกคุณ

Tips ดีดี เพิ่มความสูงให้ลูกคุณ เด็ก ๆ ต้องการแคลเซียมมากกว่าวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ เด็ก (1-10 ปี) ควรได้รับ 800 - 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อนำมาเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกและฟัน และส่วนอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นโครงสร้างของร่างกาย โดยการสะสมแคลเซียม ในเด็กจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งที่สำคัญของช่วงอายุนี้คือ การพัฒนารูปแบบการบริโภค ให้สอดคล้องกับระดับแคลเซียม ที่ร่างกายต้องการให้เพียงพอ เพื่อพัฒนาความหนาแน่นของกระดูก การดื่มนม หนองโพ...

Read All News...

Read All Tips...

VIDEO ADVERTISEMENT

Watch All...

Facebook