ธุรกิจของเรา

ร้านหนองโพคาเฟ่

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ตามแนวพระราชประสงค์ ของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มากว่า 50 ปี มีการเปิดร้านค้า แดรี่ฮัท บริเวณด้านหน้าของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ เพื่อจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หนองโพ ให้กับประชาชนที่สัญจรผ่าน มาเที่ยวที่ จ.ราชบุรี และได้มีการคิดค้น “เมนูมิลค์เชคนมสด” ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยรสชาติจาก”นมโคสดแท้แท้ 100%” ที่ขายดีมากว่า 30 ปี