ผลิตภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 20 รางวัล

คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้นำนม UHT ไปมอบให้เด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

อ่านต่อ
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองดพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

อ่านต่อ
พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ผ่าน มูลนิธิพระบารมีปกเกล้าฯ

17 ตุลาคม 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปี 2565

อ่านต่อ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำดี..ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำดี..ด้วยหัวใจ”

อ่านต่อ
สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำโดย คณะกรรมการ สหกรณ์ฯ มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีให้กับน้องๆนักเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน

อ่านต่อ
นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564

วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564 นมหนองโพขอมอบสุขภาพดีๆให้กับน้องๆนักเรียน ระหว่างรอเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ. จุดฉีดวัคซีน “Pfizer”

อ่านต่อ
นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 14-19 ต.ค. 2564

วันที่ 14-19 ต.ค. 2564 นมหนองโพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนมหนองโพให้กับเด็กนักเรียน

อ่านต่อ
นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับ จังหวัดราชบุรี

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมคณะกรรมการ ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 200 หีบ

อ่านต่อ
นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 100 หีบ

อ่านต่อ