นมคุณภาพดี จากวัวอารมณ์ดี

ผลิตภัณฑ์

ประมูลขายศาลาหลังใหญ่บริเวณหลังร้านแดรี่ฮัท

ประมูลขายศาลาหลังใหญ่บริเวณหลังร้านแดรี่ฮัท สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
เปิดประมูลยางรถยนต์เก่า

เปิดประมูลยางรถยนต์เก่า สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ : ฝ่ายยานยนต์ สหกรณ์โคนมหนองโพฯ

อ่านต่อ
สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำโดย คณะกรรมการ สหกรณ์ฯ มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีให้กับน้องๆนักเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน

อ่านต่อ
นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564

วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564 นมหนองโพขอมอบสุขภาพดีๆให้กับน้องๆนักเรียน ระหว่างรอเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ. จุดฉีดวัคซีน “Pfizer”

อ่านต่อ
นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 14-19 ต.ค. 2564

วันที่ 14-19 ต.ค. 2564 นมหนองโพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนมหนองโพให้กับเด็กนักเรียน

อ่านต่อ
พิธีถวายสักการะ 13 ตุลาคม 2564

พิธีถวายสักการะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับ จังหวัดราชบุรี

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมคณะกรรมการ ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 200 หีบ

อ่านต่อ
นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 100 หีบ

อ่านต่อ