ผลิตภัณฑ์

ขยายเวลาประมูลขายรถแบ็คโฮ

ขยายเวลาประมูลขายรถแบ็คโฮ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
ประมูลซื้อขายถังพลาสติกแกลลอนสีฟ้า

ประมูลซื้อขายถังพลาสติกแกลลอนสีฟ้า สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ ช่างควบคุม เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ช่างควบคุม เครื่องบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
ขยายเวลาประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

ขยายเวลาประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณแดรี่ฮัท)

สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณแดรี่ฮัท) สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
ประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป

ประมูลการจ้างเคลื่อนย้ายอาหารสำเร็จรูป สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จํากัด

อ่านต่อ
สหกรณ์รวมใจเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นำโดย คณะกรรมการ สหกรณ์ฯ มอบผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีให้กับน้องๆนักเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวัน

อ่านต่อ
นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564

วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564 นมหนองโพขอมอบสุขภาพดีๆให้กับน้องๆนักเรียน ระหว่างรอเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ. จุดฉีดวัคซีน “Pfizer”

อ่านต่อ
นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 14-19 ต.ค. 2564

วันที่ 14-19 ต.ค. 2564 นมหนองโพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนมหนองโพให้กับเด็กนักเรียน

อ่านต่อ
พิธีถวายสักการะ 13 ตุลาคม 2564

พิธีถวายสักการะ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ
นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับ จังหวัดราชบุรี

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมคณะกรรมการ ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 200 หีบ

อ่านต่อ
นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 100 หีบ

อ่านต่อ