ธุรกิจของเรา

ร้านค้าโครงการหลวง

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมหนองโพยูเอชที นมอัดเม็ด และ ผลิตภัณฑ์คุณภาพในโครงการหลวง ทั้งจากสวนจิตรลดา ดอยคำ ดอยตุง และ สินค้าอภัยภูเบศร์