สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย คาเฟ่หนองโพ

MM slash DD slash YYYY

ประสบการณ์ในการทำงาน

ทำเลทั้งตั้งร้านหนองโพคาเฟ่

สถานที่ *(Required)
ขนาดของพื้นที่ *(Required)
ความเป็นเจ้าของพื้นที่ *(Required)
อัตราการหมุนเวียน/อพยพย้ายถิ่นฐาน (เข้า-ออก) ของคนในชุมชน *(Required)
ระดับความหนาแน่นของชุมชน *(Required)
ลักษณะบริเวณที่ตั้ง *(Required)

ที่จอดรถ *(Required)
ห้องน้ำ *(Required)