ขยายเวลารับสมัคร เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สังกัดฝ่ายธุรการ

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ ตำแหน่ง รับสมัครเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย สังกัด ฝ่ายธุรการ จำนวน 2 อัตรา

พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ผ่าน มูลนิธิพระบารมีปกเกล้าฯ

17 ตุลาคม 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา แก่ บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจำปี 2565