สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

180CC.pngschool.pngdringking.pngicecreamnew.png225-CC.png200CC.pngyoghurt.png125CC.pngpas.png

new

 

ประกาศ  รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 สังกัดวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  จำนวน 1 อัตรา  คลิกอ่านรายละเอียด