สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

pro7-11.png
180CC.png125CC.png225-CC.png250CC.pngyoghurt.png200CC.pngicecreamnew.pngpas.pngschool.pngdringking.png

dairyhut

     30 ม.ค. 58 - เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จุลินทรีย์ สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา   คลิกอ่านรายอะเอียด

 

     19.ม.ค. 58 - เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ สังกัดฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา  คลิกอ่านรายละเอียด