สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

lotus.png
1-09.jpg1.jpg130806.jpg153528.jpg2-09.jpg2.jpg3-09.jpg3.jpg4-09.jpg411559.jpg492322.jpg5-09.jpg6-09.jpgA.jpgB.jpgC.jpgD.jpgE.jpg
  • สมุดโคจร คาราวานคนพันธุ์รักษ์

    กติกาการร่วมทริป สมุดโคจรคาราวานคนพันธุ์รักษ์ สมุดโคจร ร่วมกับ หนองโพ ขอเชิญผู้ชมรายการสมุดโคจรที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินทางใน โครงการ “สมุดโคจรคาราวานคนพันธุ์รักษ์” เส้นทาง กรุงเทพฯ -  ราชบุรี - อ.สวนผึ้ง             เพียงคุณและคู่หูคนพันธุ์รักษ์ของคุณ ส่งภาพถ่ายที่บ่งบอกความเป็น “คนพันธุ์รักษ์” กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจพร้อมคำบรรยายในแบบของคุณ  (ความยาวไม่เกิน 5 บรรทัด) ส่งมายังinbox ใน Facebook fan page ของรายการสมุดโคจร  https://www.facebook.com/samudkojorn             ...