สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ไม่มีรูป
1-09.jpg1.jpg130806.jpg153528.jpg2-09.jpg2.jpg3-09.jpg3.jpg4-09.jpg411559.jpg492322.jpg5-09.jpg6-09.jpgA.jpgB.jpgC.jpgD.jpgE.jpg
  • นมสดหนองโพ มอบภาพบัยตุ้ลลอฮูพร้อมนาฬิกาเพื่อดูเวลาละหมาด ให้กับมัสยิสในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 25 ภาพ เป็นมูลค่า 107,000 บาท

    อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  • 26-28 สิงหาคม 2557 กิจกรรม"สหกรณ์ร่วมใจ คืนความสุขสู่ประชาชน"

    อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

  • 12 สิงหาคม 2557 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

    อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...