ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

นมพาสเจอร์ไรส์ แบบถุง ขนาด 200 มล.​

นมพาสเจอร์ไรส์ แบบแกลอน ขนาด 2,000 มล.​

นมพาสเจอร์ไรส์ แบบแกลอน ขนาด 5,000 มล.