นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564

นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564

วันที่ 23 – 25 ต.ค. 2564
นมหนองโพขอมอบสุขภาพดีๆให้กับน้องๆนักเรียน
ระหว่างรอเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ. จุดฉีดวัคซีน “Pfizer”
จำนวน 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
2. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
3. โรงเรียนนนทรีวิทยา
4. โรงเรียนราชวินิตบางเขน
5. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)