นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 14-19 ต.ค. 2564

นมหนองโพมอบสุขภาพดีๆให้น้องๆ วันที่ 14-19 ต.ค. 2564

วันที่ 14-19 ต.ค. 2564
นมหนองโพ ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์
มอบนมหนองโพให้กับเด็กนักเรียน ในเขต อ.เมือง จ. ราชบุรี ระหว่างรอเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ. จุดฉีดวัคซีน “Pfizer” สำหรับนักเรียนมัธยมต้น-มัธยมปลาย