นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 100 หีบ
มามอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง เพื่อนำไปส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด 19 แม่และเด็กในโรงพยาบาลสนาม ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
หนองโพขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด 19 หายโดยเร็ววัน