นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับ จังหวัดราชบุรี

นมหนองโพร่วมสู้ COVID-19 กับ จังหวัดราชบุรี

นายธนพล วงศ์วัฒนสิทธ์ ประธานสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) พร้อมคณะกรรมการ
ได้นำผลิตภัณฑ์นมหนองโพจำนวน 200 หีบ มามอบให้กับ จังหวัดราชบุรี
โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เพื่อให้ทางจังหวัดราชบุรี นำไปส่งต่อความช่วยเหลือสู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ต่อไป