2529

สหกรณ์ได้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรีในการจัดให้มีการสัมมนาครูและอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ เฉพาะจากเขตภาคกลาง ตะวันตกจาก นครปฐม, และราชบุรี รวม 7 จังหวัด เพื่อเน้นการชี้แจงนโยบายด้านการรณรงค์เพื่อการบริโภคนมและโครงการนมโรงเรียน

เขียนโดย adminer