2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นประธานเปิดงานฉลองครบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ

เขียนโดย adminer